انجام اعمال جراحي اندوسكوپيك پيشرفته
چهارشنبه, 14 تیر 1396
با توجه به اينكه نوآوريهاي جديد منجر به محقق شدن مسير... ادامه مطلب ...
راه اندازی مركز پيوند قلب و ريه دانشگاه
چهارشنبه, 14 تیر 1396
  پيوند اعضا يكي از اهداف اصلي در توسعه دانشگاه علوم... ادامه مطلب ...

معرفی رشته جراحی توراکس

رشته جراحی توراکس (جراحی قفسه صدری)

این رشته به کلیه اقدامات مختلف در جهت پیشگیری-تشخیص و درمان جراحی بیماریها و ضایعات تروماتیک ناحیه قفسه سینه اعم از جدار قفسه سینه-پرده جنب-ریه ها –راههای هوایی و ضایعات مدیاستن  و بیماریهای مری می پردازد.