راه اندازی مركز پيوند قلب و ريه دانشگاه

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 14 تیر 1396 06:53

 

پيوند اعضا يكي از اهداف اصلي در توسعه دانشگاه علوم پزشكي مشهد بوده و با حمايت هاي رياست محترم دانشگاه راه اندازي مركز پيوند قلب و ريه دانشگاه در دستور كار قرار گرفته و اقدامات لازم جهت خريد تجهيزات ، هماهنگي تيم تخصصي، صورت گرفته و انشاا... در آينده اي نزديك در دانشگاه علوم پزشكي مشهد محقق مي گردد.