مدير گروه و رئیس بخش

آخرین به روز رسانی شنبه, 07 مرداد 1396 08:03
 
 
  نام و نام خانوادگی:

دكتر سيد ضياءا... حقي

 
  تحصيلات:

فوق تخصص جراحي توراكس

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 
  تلفن: 05138012840  
  پست الكترونيكي:

haghiz[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)