اخبار گروه

انجام اعمال جراحي اندوسكوپيك پيشرفته

با توجه به اينكه نوآوريهاي جديد منجر به محقق شدن مسير انجام بسياري از اعمال جراحي به طريق اندوسكوپيك گرديد و جراحي قفسه سينه نيز از اين امر مستثني نمي باشد.انجام اعمال جراحي پيشرفته و اندوسكوپيك جزء اهداف كوتاه مدت گروه جراحي توراكس مي باشد و تا كنون اقدامات مؤثري در اين... ادامه مطلب...
راه اندازی مركز پيوند قلب و ريه دانشگاه

  پيوند اعضا يكي از اهداف اصلي در توسعه دانشگاه علوم پزشكي مشهد بوده و با حمايت هاي رياست محترم دانشگاه راه اندازي مركز پيوند قلب و ريه دانشگاه در دستور كار قرار گرفته و اقدامات لازم جهت خريد تجهيزات ، هماهنگي تيم تخصصي، صورت گرفته و انشاا... در آينده اي نزديك در دانشگاه علوم... ادامه مطلب...

معرفی رشته جراحی توراکس

رشته جراحی توراکس (جراحی قفسه صدری)

این رشته به کلیه اقدامات مختلف در جهت پیشگیری-تشخیص و درمان جراحی بیماریها و ضایعات تروماتیک ناحیه قفسه سینه اعم از جدار قفسه سینه-پرده جنب-ریه ها –راههای هوایی و ضایعات مدیاستن  و بیماریهای مری می پردازد.